Akce

Oprava mostu u koupaliště 

Předmětem díla je kompletní přestavba původního propustku v obci Mikulůvka na nový mostní objekt včetně stavební úpravy navazujících částí silnice III/05724 v celkové délce 45 metrů. Zhotovitelem stavby je firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Smluvní cena za tuto zakázku činí 6,640 milionu korun (vč. DPH). Investorem je Zlínský kraj prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce budou zahájeny 1. srpna 2019 a dokončeny do konce listopadu 2019. Stavební práce budou probíhat za částečného omezení dopravy s provozem po polovinách šířky vozovky, kdy bude doprava řízena světelným signalizačním zařízením.

Aktuálně důležité:

V termínu 2.8.2019 proběhne frézování vozovky od 7:30 do 14:00 hod. Počítejte s tím, že pokud fréza zrovna bude na mostě, tak budete muset chvíli počkat, jakmile fréza přejede most, dá se objet.

V termínu 6.8. a 7.8.2019 proběhne ražení zápor v ose vozovky pro demolici poloviny mostu od 8:00 do 17:00 hod. Kvůli velikosti stroje předpokládáme, že nebude možný průjezd!!! Dále se osadí betonová svodidla pro vymezení průjezdu.

 

Děkuji a jsem s pozdravem,

Ing. Z.Marek

starosta obce Mikulůvka

del.icio.us